ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : สวดมนต์แปล
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา สังข์อ่ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2558,03:44  อ่าน 505 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม
ชื่ออาจารย์ : นายปรีชา สังข์อ่ำ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 28 พ.ค. 2558,03:43  อ่าน 1326 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูยอดนักอ่าน
ชื่ออาจารย์ : นายทิพย์ แดงนิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2558,02:09  อ่าน 510 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำ
ชื่ออาจารย์ : นายทิพย์ แดงนิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2558,02:08  อ่าน 441 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำ
ชื่ออาจารย์ : นายทิพย์ แดงนิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2558,02:07  อ่าน 465 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูแกนนำ
ชื่ออาจารย์ : นายทิพย์ แดงนิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2558,02:05  อ่าน 471 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูดีเด่่น
ชื่ออาจารย์ : นายทิพย์ แดงนิ่ม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ม.ค. 2558,02:03  อ่าน 532 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : หนึ่งแสนครูดี
ชื่ออาจารย์ : นายกัมปนาท อาทิตย์ตั้ง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 13 มิ.ย. 2557,08:42  อ่าน 564 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันกีฬานักเรียน - นักศึกษา
ชื่ออาจารย์ : นายอำพล ด่วนเดิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,07:10  อ่าน 567 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสภานักเรียน
ชื่ออาจารย์ : นายอำพล ด่วนเดิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 09 มิ.ย. 2557,07:05  อ่าน 1033 ครั้ง
รายละเอียด..