ภาพกิจกรรม
การแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน
โรงเรียนตะคร้อพิทยาได้เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 70 จังหวัดน่าน โดยมีกิจกรรม ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้
     1. รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทนักเรียนเรียนรวม ได้แก่ เด็กชายพรรษา พุ่มจันทึก และเด็กชายธวัชชัย งามอุส่าห์
     2. รางวัลเหรียญทอง การประกวดโครงงานอาชีพ ระดับ ม.ปลาย ได้แก่ นางสาวกุลจิรา หีบขุนทด นางสาวธิดารัตน์ สิงห์ไชย และนายวีรพัส รอดงามเลิศ
     3. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันการแสดงตลก ได้แก่เด็กชายสุภคม ดงจารย์ เด็กชายพีรพัฒน์ ไผ่ตระการ เด็กชายฐิติวัฒน์ นรพิมพ์ เด็กชายกฤษฎา สินทรัพย์ และนายวิชชากร บัวลอย
     4. รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ระดับ ม. ต้น ได้แก่เด็กหญิงกฤษญา สุขโภชน์ เด็กหญิงเมธาวี สุขเจียง และเด็กชายเกียรติประวุฒิ นุชวัฒนา
     5. รางวัลเหรียญทองแดง การเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษ๋ประกอบภาพ ระดับ ม.ปลาย ได้แก่ นางสาวพิชชาภา สุขขานนท์

โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2566,10:05   อ่าน 31 ครั้ง