ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดนครราชสีมา
โรงเรียนตะคร้อพิทยาได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา เพื่อเป็นการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ จังหวัดนครราชสีมา ได้แก่ นิทรรศการไม้กลายเป็นหิน สวนสัตว์โคราช ทุ่งดอไม้ 100 ไร่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2566,14:58   อ่าน 90 ครั้ง