ภาพกิจกรรม
พิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันวชิราวุธ
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางสาวศรีภาวรรณ ไสโสภา ผู้อำนวยการโรงเรียนตะคร้อพิทยา เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี ของกองลูกเสือเนตรนารีโรงเรียนตะคร้อพิทยา เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันวชิราวุธ ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เพื่อระลึกถึงพระราชกรณียกิจด้านกิจการลูกเสือไทย  การคมนาคม การปกครอง รวมทั้งด้านศิลปวัฒนธรรมและด้านวรรณคดี
โพสเมื่อ : 04 ธ.ค. 2565,19:38   อ่าน 61 ครั้ง