ภาพกิจกรรม
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565
โรงเรียนตะคร้อพิทยา นำโดยผู้อำนวยการสถานศึกษา และตัวแทนคณะครู ร่วมพิธีวันปิยมหาราช เป็นวันที่คนไทยจะน้อมรำลึกและร่วมกันไปถวายบังคมแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ทรงมีพระเมตตาเป็นล้นพ้น และทรงได้ให้อิสระแก่คนไทยด้วยการสั่งให้มีการเลิกทาส ทำให้พระองค์ทรงได้รับพระสมัญญาว่า "สมเด็จพระปิยมหาราช"หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคม เป็น วันปิยมหาราช 
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2565,18:53   อ่าน 32 ครั้ง