ภาพกิจกรรม
กษิณาลัย อ.ประจักษ์ โพธิ์วัด
โรงเรียนตะคร้อพิทยาคณะผู้บริหาร กรรมการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน ร่วมกับ ศิษย์เก่า จัดกิจกรรม กษิณาลัย เพื่อเป็นเกียรติกับอาจารย์ประจักษ์  โพธิ์วัด ข้าราชการครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนตะคร้อพิทยา เนื่องในวันเกษียณอายุราชการ
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2565,18:45   อ่าน 35 ครั้ง