ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้อง เชียว-ชมพู 2565
โรงเรียนตะคร้อพิทยา ส่วนสภานักเรียน ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ พี่น้อง สายหรัส ด้วยกิจกรรมนันทนาการรับน้องอย่างสร้างสรรค์เพื่อ สร้างความสนิทสนม และเป็นการละลายพฤติกรรม ให้พี่น้องในโรงเรียนได้รู้จัก และสร้างความสามัคคีในนักเรียน โดยคณะสภานักเรียนและคณะครูร่วมกันดำเนินกิจกรรม ภายในขอบข่ายความปลอดภัย และสร้างสรรค์
โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 2565,00:19   อ่าน 30 ครั้ง