รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนตะคร้อพิทยา
333 หมู่ 13   ตำบลตะคร้อ  อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 60220
เบอร์โทรศัพท์ 0-5620-0834 เบอร์แฟกส์ 0-5620-0834
Email : admin@takropittaya.ac.th


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :