ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวณัชชา จันทะเดช
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก :
เบอร์โทรศัพท์ : 0805052783
อีเมล์ : zinenatcha@hotmail.com
ที่อยู่ :
317 ม.9 ต.สำโรงชัย อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2557 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.) วิชาเอกภาษาจีน มหาวิทยาลัยพะเยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
สิงหาคม-พฤศจิกายน 2557 บริษัท Chang Chiangmai Travel ผู้ช่วยไกด์
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล