ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายอำพล ด่วนเดิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : สังคมศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 0834115785
อีเมล์ : eak_social@hotmail.com
ที่อยู่ :
44/5 ม.8 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
2550 มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวรรค์อนันต์วิทยา
2556 ปริญญาตรี เอกสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2556 - 2557 โรงเรียนเทศบาลปากทาง จ.พิจิตร ครูอัตราจ้าง
27 พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน โรงเรียนตะคร้อพิทยา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 การแข่งขันกีฬานักเรียน - นักศึกษา
2 การแข่งขันสภานักเรียน