ภาพกิจกรรม
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565
โรงเรียนตะคร้อพิทยา จัดการสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้ทรงสถาปนากิจการลูกเสือไทยขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2454 จึงได้ยึดถือวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

 

โพสเมื่อ : 18 ก.ค. 2565,19:36   อ่าน 22 ครั้ง