ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ณ. โรงเรียนตะคร้อพิทยา เพื่อตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่ในการสอบเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  ซึ่งมีการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการที่กำหนด
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2563,10:58   อ่าน 142 ครั้ง