ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
"ค่ายคุณธรรมประจำปีตามนโยบายของ สพฐ."
"ค่ายคุณธรรมประจำปีตามนโยบายของ สพฐ." 

             วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2560 โรงเรียนตะคร้อพิทยา จัดอบรม "ค่ายคุณธรรมประจำปีตามนโยบายของ สพฐ." และโครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนแกนนำ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อมุ่งให้โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้กับครูและนักเรียนซึมซับคุณค่าคุณธรรมความดีอย่างเป็นธรรมชาติสร้างความรู้สึกผิดชอบชั่วดีและภูมิใจ ในการทำความดี ณ หอประชุมโรงเรียนตะคร้อพิทยา อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ โดยมีท่านผอ.ทิพย์ แดงนิ่ม ผอ.รร.ตะคร้อพิทยา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียนที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้
 
 
ภาพข่าว : คณาธิป สุดสงวน
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 2560,22:06   อ่าน 444 ครั้ง