ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

ประมวลภาพกิจกรรม

การฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในเขตปฏิรูปที่ดิน

ภายใต้ดครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

หลักสูตร การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

วันพุธที่ 13 มกราคม 2559

Iณ โรงเรียนตะคร้อพิทยา

โพสเมื่อ : 19 ม.ค. 2559,15:34   อ่าน 697 ครั้ง